SPRAWOZDANIE

z działalności Koła PTTK nr 24 „MSW” działającego przy

108 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki”

za rok 1987

 

          W dniu 13.10.1987 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła PTTK nr 24 „MSW” przy 108 WDH „Dreptaki”. W obradach wzięło udział 46 osób (w tym 43 członków PTTK uprawnionych do głosowania). Zebranie postanowiło przeprowadzić wybory w głosowaniu tajnym; wybrać do Zarządu Koła PTTK 6 osób, do Komisji Rewizyjnej 3 osoby.

          W wyniku wyborów zostali wybrani:

        do Zarządu Koła PTTK dh. pwd. Roman Orlicz dh. HO Andrzej Jarosławski, dh. wędr. Robert Monarcho, dh. ochot. Mariusz Kowalczyk, dh. ochot. Piotr Szrajner, dh. Robert Hołysz,

        do Komisji Rewizyjnej dh. wędr. Paweł Stecewicz, dh. odkr. Piotr Poterański, dh. odkr. Paweł Kołaczkowski.

Nowo wybrane władze ukonstytuowały, się w następującym składzie:

Zarząd Koła PTTK:

Prezes – dh. pwd. Roman Orlicz

V-ce Prezes – dh. HO Andrzej Jarosławski

V-ce Prezes – dh. wędr. Robert Monarcho

Sekretarz – dh. ochot. Mariusz Kowalczyk

Skarbnik – dh. ochot. Piotr Szrajner

Członek – dh. Robert Hołysz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – dh. odkr. Paweł Stecewicz

V-ce Przewodniczący – dh. odkr. Piotr Poterański

Sekretarz – dh. odkr. Paweł Kołaczkowski

          Obecnie Koło PTTK nr 24 „MSW” przy 108 WDH „Dreptaki” liczy 45 członków.

          W 1987 roku odbyły się ogółem 22 imprezy (w tym: 7 pieszych, 6 krajoznawczych, 2 kolarskie, 2 narciarskie, 5 innych (2 prelekcje z przezroczami, konkurs krajoznawczy, spotkanie biblioteczne, 1 wystawa). W imprezach tych brało udział ogółem 811 osób.

Ponad to przedstawiciele naszego koła brali udział w imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK oraz inne organizacje:

1.      Wiosennych Zawodach Obronnych „Poligon ’87” – organizowanych przez Wojskowy Krąg Instruktorski im. Czwartaków AL przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

2.      Rajdzie „Czerwona Wola” – organizowanym przez Komendę Hufca ZHP Warszawa Wola im. gen. Karola Świerczewskiego.

3.      VI Zlocie „Żółtego Liścia” – organizowanym przez KH ZHP Warszawa Wola.

4.      XIII Ogólnopolskim Nocnym Rajdzie Instruktorskim „Mała Niedźwiedzica” – organizowanym przez WKI WAT.

Imprezy piesze odbyły się na następujących trasach:

1.      Kampinoskiego Parku Narodowego:

        Leszno – ur. Tomczyn – Rózin – ur. Debły – Szalonka – cm. Wiersze – ur. Mosionka – Mogiła Powstańców 1863 r. – rez. Zaborów Leśny – Truskaw, trasa około 20 km.

        Dziekanów Leśny – Torfisko – Mogilny Mostek – Długie Bagno – cm. Palmiry – Karczmisko – rez. Cyganka – Mogiła Powstańc6w 1863 r. – rez. Zaborów Leśny – Truskaw, trasa około 18 km.

        Nowe Polesie – Posada Cisowe – Demboskie Góry – rez. Krzywa Góra – Granica – cm. Granica – Muzeum Puszczy Kampinoskiej – Kampinos, trasa około 17 km.

        Tułowice – Osada Puszczańska PTTK – Kurlancka Góra – Kromnów – Piaski Królewskie – Denny Las – rez. Czarna Woda – Leoncin, trasa około 24- km.

        Leszno – Julianek – Łubiec – rez. Żurawiowe – Stara Dąbrowa – rez. Wilków – rez. Rybitew – Leoncin, trasa około 19 km.

2.      Lasów Chotomowskich:

        Janówek – Lasy Chotomowskie, trasa około 10 km.

3.      Okolice Otwocka:

        Otwock – Torfy – rez. Na Torfach – Celestynów, trasa około 18 km.

Odbyły się następujące wycieczki krajoznawcze:

1.      Warszawa – Trakt Królewski: Stare Miasto – Rynek Starego Miasta – Plac Zamkowy – Zamek Królewski – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Łazienki Królewskie – Pałac na Wyspie – Belweder.

2.      Olsztyn: Dworzec Główny – Planetarium Lotów Kosmicznych – Ludowe Obserwatorium Astronomiczne – Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, gotyk XV-XVI w. – Zamek Kapituły Warmińskiej – Muzeum Warmii i Mazur – mury obronne – Stare Miasto – kamieniczki – Wysoka Brama (obecnie Dom Wycieczkowy PTTK) – Hala Sportowo Widowiskowa.

3.      Grunwald: Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej – pola bitewne między wsiami: Stębark, Grunwald, Łodwigowo.

4.      Olsztynek: Mury obronne – Zamek pokrzyżacki – Kościół gotycki XIV w. – Muzeum Budownictwa Ludowego (skansen).

5.      Poznań: Stare Miasto – Ratusz – Muzeum Historii miasta Poznania – Waga Miejska – Odwach – Zamek Przemysława – mury obronne – Katedra – Muzeum Narodowe – Wielkopolskie Muzeum Wojskowe.

6.      Łódź: Centralne Muzeum Włókiennictwa – Kościół katedralny p. w. św. Stanisława Kostki – Muzeum Historii Miasta – Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne – Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego – Kościół parafialny p. w. św. Józefa – Muzeum Martyrologii i Walki w Radogoszczy.

Odbyły się następujące wycieczki kolarskie:

1.      Warszawa – Powsin – Konstancin-Jeziorna – Góra Kalwaria – Magnuszew – Studzianki Pancerne – Warka.

2.      Warszawa – Babice – Borzęcin – Zaborów – Leszno – Kampinos – Żelazowa Wola – Sochaczew.

Odbyły się następujące wycieczki narciarskie:

1.      Wólka Węglowa – ur. Opaleń – ur. Łuża – rez. Łuże – Laski – cm. Laski – Izabelin B – Lipków – Buda – rez. Zaborów Leśny – Truskaw.

2.      Dąbrowa Leśna – Nadłuże – Na Miny – rez. Sieraków im. prof. Romana Kobendzy – Posada Sieraków – Pociecha – Krzyż Jerzyków – Karczmisko – Truskaw.

Przeprowadzono następujące prelekcje z przezroczami:

1.      Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim.

2.      Zabytki Południowej Europy.

Przeprowadzono również Konkurs Krajoznawczy na temat: „Zabytki i historia Warmii i Maur. Zorganizowano spotkanie biblioteczne mające na celu spopularyzowanie wśród członków Koła PTTK nr 24 „MSW” księgozbioru biblioteki „WAGANT”. Odbyła się wystawa pod nazwą: „V Giełda Hobbystów-Kolekcjonerów”.

 

Z turystycznym pozdrowieniem i harcerskim

CZUWAJ!

 

 

PREZES

Koła PTTK nr 24 „MSW”

 

pwd. Roman Henryk Orlicz

 

Warszawa, dnia 10 grudnia 1987 r.


Aneks do sprawozdania za rok 1987