SPRAWOZDANIE

z działalności Koła PTTK nr 24 „MSW” działającego przy

108 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki”

za rok 1986

 

          Obecnie do Koła PTTK nr 24 „MSW” przy 108 WDH „Dreptaki” należy 45 członków.

W 1986 roku odbyły się, ogółem, 22 imprezy w tym: 6 pieszych, 4 krajoznawcze, 1 kolarska, 1 kajakowa, 1 narciarska, 2 na orientację i 7 innych (3 prelekcje z przezroczami, konkurs krajoznawczy, 2 spotkania biblioteczne, 1 wystawa). W imprezach tych brało udział ogółem 707 osób.

          Ponadto przedstawiciele naszego koła brali udział w imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK oraz inne organizacje:

1.      XIV Zlocie Turystów Wo1skich „Nieporęt ’86” – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK.

2.      Jesiennym Zlocie Turystów Wo1skich – organizowanym przez Oddział Wolski PTTK.

3.      Wiosennych Zawodach Obronnych „Poligon ’86” – organizowanych przez Wojskowy Krąg Instruktorski im. Czwartaków AL przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

4.      X Manewrach Techniczno Obronnych ZHP Młodzieży Szkolnej woj. warszawskiego – organizowanych przez Chorągiew Stołeczną ZHP im. Bohaterów Warszawy.

5.      V Zlocie „Żółtego Liścia” – organizowanym przez Komendę Hufca ZHP Warszawa Wola im. gen. Karola Świerczewskiego.

Imprezy piesze odbyły się na następujących trasach:

1.      Kampinoskiego Parku Narodowego:

·        Dąbrowa Leśna – ur. Łuża – rez. Łuże – Sieraków – Izabelin C, trasa około 12 km.

·        Nowe Polesie – Posada Cisowe – Demboskie Góry – rez. Krzywa Góra – Granica – rez. Granica – Muzeum Puszczy Kampinoskiej – Kampinos, trasa około 17 km.

·        Leoncin – Wincentówek – Piaszczyste Góry – rez. Rybitw – rez. Wilków – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – rez. Żurawiowe – Nowe Budy – Łubiec – Trakt Napoleoński – Julinek – Kolonia – Leszno, trasa około 19 km.

·        Leszno – ur. Tomczyn – Rózin – rez. Debły – cm. Wiersze – Długa Góra – Mogiła Powstańców 1863 r. – rez. Zaborów Leśny – Truskawka Droga – Marcinowa Góra – Korcówka – Truskaw, trasa około 20 km.

·        Dziekanów Leśny – rez. Sieraków im. prof. Romana Kobendzy – Mogilny Mostek – Długie Bagno – cm. Palmiry – Karczmisko – Krzyż Jerzyków 1944 r. – Pociecha – Truskaw, trasa około 13 km.

2.      Lasów Chotomowskich:

·        Janówek – Lasy Chotomowskie, trasa około 10 km.

Odbyły się następujące wycieczki krajoznawcze:

1.      Warszawa; Trakt Królewski: Stare Miasto – Rynek Starego Miasta – Plac Zamkowy – Zamek Królewski – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Łazienki Królewskie – Pałac na Wyspie – Belweder.

2.      Olsztyn: Dworzec Główny – Planetarium Lotów Kosmicznych – Obserwatorium Astronomiczne – Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, gotyk XV-XVI wiek od 1945 roku Katedra – Zamek Kapituły Warmińskiej – Muzeum Zamkowe – mury obronne, kamieniczki, Wysoka Brama (obecnie Dom Wycieczkowy PTTK) – Stare Miasto – Hala Sportowo-Widowiskowa.

3.      Poznań: Zabudowa Starego Miasta – Ratusz – Odwach –Waga Miejska – Pałac Działyńskich – Muzeum Historii m. Poznania – Wielkopolskie Muzeum Wojskowe – Katedra – Muzeum Armii Poznań – Cytadela – Zamek Przemysława.

4.      Kętrzyn, Gierłoż (m. in. Zamek – Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego – Ratusz; „Wilczy Szaniec” – była wojenna kwatera Adolfa Hitlera).

Odbyły się wycieczka kolarska na trasie:

1.      Warszawa – Mościska – Laski – Izabelin – Truskaw – Truskaw Mały – Mariew – Wólka – Wiktorów – Zaborów – Wyględy – Borzęcin Duży – Wojcieszyn – Zielonki – Babice – Warszawa.

Odbyła się wycieczka narciarska na trasie:

1.      Dziekanów Leśny – rez. Sieraków im. prof. Romana Kobendzy – Na Miny – Nadłuże – ur. Łuża – Laskowa Góra – Pogórze Opaleń – jez. Opaleń – Wólka Węglowa – Młocińska Droga – rez. Łuże – Nadłuże – Rajski Las – Dąbrowa Leśna.

Przeprowadzono następujące prelekcje z przezroczami:

1.      „Śladami wiernej Puszczy”.

2.      „Warmia i Mazury – ziemia serdecznie znajoma”

3.      Zabytki starej Warszawy.

Przeprowadzono również Konkurs Krajoznawczy na temat „Flora i fauna Puszczy Kampinoskiej”. Zorganizowano 2 spotkania biblioteczne w celu spopularyzowania wśród członków Koła PTTK nr 24 „MSW” księgozbioru biblioteki „WAGANT”.

Odbyła się wystawa pod nazwą: „IV Giełda Hobbystów-Kolekcjonerów”.

W roku 1986 członkowie naszego koła zdobyli następujące odznaki:

1.      Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza (MOK) – 7 szt.

2.      Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) w stopniu:

        brązowym – 3 szt.

3.      Warszawska Odznaka Krajoznawcza (WOK) w stopniu:

        popularnym – 4 szt.

4.      Odznaka „40-lecia odzyskania Ziem Zachodnich” – 1 szt.

 

Z turystycznym pozdrowieniem i harcerskim

CZUWAJ!

 

 

PREZES

Koła PTTK nr 24 „MSW”

 

pwd. Roman Henryk Orlicz

 

Warszawa, dnia 22 grudnia 1986 r.