SPRAWOZDANIE

z działalności Koła PTTK nr 24 „Orły” działającego przy

336 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej

 za rok 1982