SPRAWOZDANIE

z działalności Koła PTTK nr 24 „Orły” działającego przy

336 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej

za rok 1981

 

          W dniu 28 lipca 1981 r. – w gmachu Szkoły Podstawowej nr 236 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Warszawie – odbyło się Założycielskie Walne Zebranie Koła PTTK przy 336 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej „Orły”. Na Walnym Zebraniu uchwalono następujący porządek obrad:

1.      Wniesienie wniosku o utworzeniu Koła PTTK przy 336 WDH „Orły”.

2.      Odczytanie statutu PTTK w pełnym brzmieniu.

3.      Sporządzenie listy członków Koła (na podstawie złożonych deklaracji z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków PTTK).

4.      Wybór Władz Koła.

a)      Wybór Zarządu Koła

b)      Wybór Komisji Rewizyjnej Koła

5.      Ustalenie kierunków działania na okres kadencji.

Wniosek o utworzeniu Koła PTTK przy 336 WDH „Orły” przyjęto jednogłośnie. Pełną treść statutu – zgodnie z ustaleniami – odczytano na forum.

Lista członków-założycieli Koła PTTK przy 336 WDH „Orły”:

1.      Orlicz Roman Henryk

2.      Lau Maciej Mariusz

3.      Andziak Bogdan Paweł

4.      Ćwikło Grzegorz Paweł

5.      Domański Robert Jerzy

6.      Fersz Tomasz Józef

7.      Jabłoński Mirosław

8.      Kalinowski Artur Andrzej

9.      Kalinowski Piotr

10.  Łobodowski Waldemar

11.  Przyborowski Roman

12.  Różański Marek

13.  Stanicki Robert

14.  Stępień Dariusz Andrzej

15.  Szewczyk Janusz Roman

16.  Śledziak Piotr Ryszard

17.  Tenerowicz Ireneusz

Walne zebranie Koła uchwaliło skład ilościowy poszczególnych Władz Koła. Postanowiono wybrać pięcioosobowy Zarząd Koła oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną Koła.

Dokonano wyboru Władz Koła:

Zarząd Koła:

Prezes – Roman Henryk Orlicz

V-ce Prezes – Maciej Mariusz Lau

Sekretarz – Piotr Ryszard Śledziak

Skarbnik – Janusz Roman Szewczyk

Członek Zarządu – Roman Przyborowski

Komisja Rewizyjna:

Prezes – Grzegorz Paweł Ćwikło

V-ce Prezes – Artur Andrzej Kalinowski

Sekretarz – Bogdan Paweł Andziak

Walne Zebranie ustaliło kierunki działania na okres kadencji:

1.      Budzenie i pogłębienie umiłowania kraju ojczystego oraz kształtowanie postaw obywatelskich, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesnych osiągnięciach i perspektywach rozwoju Polski; rozwijanie turystyki i krajoznawstwa… (wyjątki ze Statutu PTTK – § 7 ust. 1-6).

2.      Poznanie piękna i kultury kraju ojczystego w ramach licznych rajdów pieszych i wycieczek zawartych w szerokim planie pracy 336 WDH „Orły” w roku harcerskim 1981/82.

3.      Poznanie piękna, flory i fauny polskich parków narodowych ze szczególnym uwzględnieniem Kampinoskiego Parku Narodowego (strona wschodnia i zachodnia).

4.      Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych (m. in. kontynuacja zdobywania Odznaki Turystyki Pieszej – OTP, Odznaki Krajoznawczej – OK, Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej – WOK oraz odznaki turystyczno-krajoznawczej „Miłośnik Puszczy Kampinoskiej”).

5.      Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży niezrzeszonej.

W dniu 17 sierpnia 1981 r. na ręce prezesa Koła PTTK wpłynęło pismo Oddziału Wolskiego PTTK w Warszawie o następującej treści:

„Zarząd Oddziału uprzejmie informuje, że w dniu 17.08.1981 r. przyjął do grona naszych członków Wasze zgłoszenie nadając Wam nr 24/Koło PTTK nr 24. Życzymy Wam miłej współpracy z Oddziałem, osiągnięć w zdobywaniu odznak i miłego wypoczynku na szlaku.”

Obecnie do Koła PTTK nr 24 należy 18 członków. W trakcie trwania kadencji dokooptowano do składu Zarządu Koła PTTK kol. Mirosława Jabłońskiego, powierzając mu funkcję II v-ce prezesa.

W roku 1981 odbyło się ogółem 11 imprez, w tym 4 piesze, 2 krajoznawcze, 1 na orientację i 3 inne oraz obóz młodzieżowy. W imprezach tych brały udział ogółem 164 osoby.

Imprezy piesze odbyły się na trasach:

1.      Kampinoskiego Parku Narodowego:

·        Dziekanów Leśny – Palmiry – rez. Kaliszki – Janówek – cm. Palmiry – Długie bagno – Ćwikowa Góra – Pociechowe Dęby – Pociecha – Niepust – Truskaw – Izabelin, trasa około 22 km.

·        Izabelin C – Hornówek – Lipków – Laski – cm. Laski – ur. Opaleń – rez. Łuże – ur. Łuża – Wólka Węglowa, trasa około 17 km.

2.      Lasów Chotomowskich:

·        Chotomów – Lasy Chotomowskie – Janówek, trasa około 10 km.

Odbyły się dwie wycieczki krajoznawcze:

·        Warszawa – Trakt Królewski.

·        Łowicz.

Przeprowadzono również konkurs krajoznawczy o charakterze ogólnej wiedzy turystycznej.

W roku 1981 członkowie naszego koła zdobyli następujące odznaki:

1.      Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) w stopniu:

        popularnym – 4 szt.

2.      Warszawska Odznaka Krajoznawcza (WOK) w stopniu:

        popularnym – 9 szt.

        brązowym – 6 szt.

 

Z turystycznym pozdrowieniem i harcerskim

CZUWAJ!PREZES
Koła PTTK nr 24 „Orły”

pwd. Roman Henryk OrliczWarszawa, dnia 2 stycznia 1982 r.