LISTA PTAKÓW OBSERWOWANYCH W DOLINIE BIEBRZY


* – gatunki których lęgi stwierdzono
** – gatunki lęgowe wyjątkowo
(*) – gatunek prawdopodobnie lęgowy

Gavidae

1

Nur czarnoszyi

Gavia arctica

Podicipidae

2
3
4
5

Perkozek *
Zausznik *
Perkoz rdzawoszyi
Perkoz dwuczuby *

Tachybaptus ruficollis *
Podiceps nigricollis *
P. griseigena *
P. cristatus *

Phalacrocoracidae

6

Kormoran

Phalacrocorax carbo

Pelecanidae

7

Pelikan różowy

Pelecanus onocrotalus

Ardeidae

8
9
10
11
12
13
14

Bąk *
Bączek *
Ślepowron
Czapla biała
Czapla nadobna
Czapla siwa *
Czapla purpurowa

Botaurus stellaris *
Ixobrychus minutus *
Nycticorax nycticorax
Egretta alba
E. garzetta
Ardea cinerea *
A. purpurea

Ciconidae

15
16

Bocian biały *
Bocian czarny *

Ciconia *
C. nigra *

Threskiornithidae

17

Ibis kasztanowaty

Plegadis falcinellus

Anatidae

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Łabędź niemy *
Łabędź krzykliwy *
Łabędź czarnodzioby
Gęś białoczelna
Gęgawa *
Gęś śnieżna
Gęś mała
Gęś zbożowa
Bernikla obrożna
Bernikla kanadyjska
Bernikla białolica
Ohar
Rożeniec *
Płaskonos *
Cyraneczka *
Cyraneczka bajkalska
Świstun *
Krzyżówka *
Cyranka *
Krakwa *
Hełmiatka
Głowienka *
Czernica *
Ogorzałka
Podgorzałka *
Edredon
Uhla
Markaczka
Gągoł *
Bielaczek
Nurogęś *
Tracz długodzioby

Cygnus olor
C. cygnus
C. columbianus
Anser albifrons
A. anser
A. caerulescens
A. erythropus
A. fabalis
Branta bernicla
B. canadensis
B. leucopsis
Tadorna tadorna
Anas acuta
A. clypeata
A. crecca
A. formosa
A. penelope
A. platyrhynchos
A. querquedula
A. strepera
Netta rufina
Aythya ferina
A. fuligula
A. marila
A. nyroca
Somateria mollisimma
Melanitta fusca
M. nigra
Bucephala clangula
Mergus albellus
M. merganser
M. serrator

Pantionidae

50

Rybołów

Pandion heliaetus

Accipitridae

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Trzmielojad *
Kania czarna *
Kania rdzawa *
Bielik
Gadożer *
Błotniak stawowy *
Błotniak zbożowy *
Błotniak łąkowy *
Jastrząb *
Krogulec *
Myszołów *
Myszołów włochaty
Kurhannik
Orzeł przedni *
Orzeł cesarski
Orzeł stepowy
Orlik grubodzioby *
Orlik krzykliwy *
Orzełek (*)

Pernis apivorus
Milvus migrans
M. milvus
Haliaeetus albicilla
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
C. cyaneus
C. pygargus
Accipiter gentilis
A. nisus
Buteo buteo
B. lagopus
B. rufinus
Aquila chrysaetos
A. heliaca
A. nipalensis
A. clanga
A. pomarina
Hieraetus pennatus

Falconidae

70
71
72
73
74

Drzemlik
Sokół wędrowny
Kobuz *
Pustułka *
Kobczyk

Falco columbarius
F. peregrinus
F. subbuteo
F. tinnunculus
F. vespertinus

Phasianidae

75
76
77
78
79
80

Głuszec
Cietrzew *
Jarz±bek *
Kuropatwa *
Przepiórka *
Bażant *

Tetrao urogallus
T. tetrix
Bonasa bonasia
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus

Gruidae

81

Żuraw *

Grus grus

Rallidae

82
83
84
85
86
87

Wodnik *
Derkacz *
Zielonka *
Kropiatka *
Kokoszka wodna *
Łyska *

Rallus aquaticus
Crex crex
Porzana parva
Porzana porzana
Gallinula chloropus
Fulica atra

Haematopidae

88
89
90

Szczudłak
Szablodziób **
Ostrygojad

Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Haematopus ostralegus

Charadriidae

91
92
93
94
95

Czajka*
Siewka złota
Siewnica
Sieweczka obrożna *
Sieweczka rzeczna *

Vanellus vanellus
Pluviaris apricaria
P. squatarola
Charadius hiaticula
Ch. dubius

Scolopacidae

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Szlamik rdzawy
Rycyk *
Kulik mniejszy
Kulik wielki *
Brodziec leśny
Brodziec śniady
Kwokacz
Brodziec samotny *
Krwawodziób *
Brodziec pławny*
Piskliwiec *
Kamusznik
Słonka *
Kszyk *
Dubelt *
Bekasik *
Biegus zmienny *
Biegus rdzawy
Biegus krzywodzioby
Biegus malutki
Biegus mały
Batalion *
Płatkonóg szydłodzioby

Limosa laponica
L. limosa
Numenius phaeopus
N. arquata
Tringa glareola
T. erythropus
T. nebularia
T. ochropus
T. totanus
T. stagnatillis
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Scolopax rusticola
Gallinago gallinago
G. media
Lymnocryptes minimus
Calidris alpina
C. canutus
C. ferruginea
C. minuta
C. temminckii
Philomachus pugnax
Phalaropus lobatus

Laridae

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Mewa srebrzysta
Mewa pospolita
Mewa żółtonoga
Mewa mała *
Śmieszka *
Mewa czarnogłowa
Rybitwa białowąsa *
Rybitwa białoskrzydła *
Rybitwa czarna *
Rybitwa wielkodzioba
Rybitwa białoczelna *
Rybitwa rzeczna *
Rybitwa czubata

Larus argentatus
L. canus
L. fuscus
L. minutus
L. ridibundus
L. Melanocefalus
Chlidonias hybridus
Ch. leucopterus
Ch. niger
Sterna caspia
S. albifrons
S. hirundo
S. sandvicensis

Columbidae

132
133
134
135

Siniak *
Grzywacz *
Sierpówka *
Turkawka *

Columba oenas
C. palumbus
Streptopelia decaocto
S. turtur

Cuculidae

136

Kukułka *

Cuculus

Tytonidae

137

Płomykówka *

Tyto alba

Strigidae

138
139
140
141
142
143
144

Puchacz *
Sowa śnieżna
Pójdźka *
Puszczyk *
Włochatka
Uszatka *
Sowa błotna *

Bubo bubo
Nyctea scandiaca
Athene noctua
Strix aluco
Aegolius funereus
Asio otus
A. flammeus

Caprimulgidae

145

Lelek *

Caprimulgus europaeus

Apodidae

146

Jerzyk *

Apus apus

Coraciidae

147

Kraska

Coracias garrulus

Alcedinidae

148

Zimorodek

Alcedo atthis

Upupidae

149

Dudek *

Upupa epops

Picidae

150
151
152
153
154
155
156
157
158

Krętogłów *
Dzięcioł białogrzbiety *
Dzięcioł duży
Dzięcioł średni *
Dzięciołek *
Dzięcioł czarny *
Dzięcioł zielonosiwy *
Dzięcioł zielony *
Dzięcioł trójpalczasty (*)

Jynx torquilla
Dendrocopos leucotos
D. major
D. medius
D. minor
Dryocopus martius
Picus canus
P. viridis
Picoides tridactylus

Alaudidae

159
160
161

Skowronek borowy *
Skowronek *
Górniczek

Lullula arborea
Alauda arvensis
Eremophila alpestris

Hirundinidae

162
163
164

Brzegówka *
Dymówka *
Oknówka *

Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica

Motacillidae

165
166
167
168
169
170
171
172

Pliszka siwa *
Pliszka cytrynowa *
Pliszka żółta *
Świergotek polny *
Świergotek rdzawogardły
Świergotek ł±kowy *
Siwerniak
Świergotek drzewny *

Motacilla alba
M. citreola
M. flava
Anthus campestris
A. cervinus
A. pratensis
A. spinoletta
A. trivialis

Bombycillidae

173

Jemiołuszka

Bombycilla garrulus

Troglodytidae

174

Strzyżyk *

Troglodytes troglodytes

Prunellidae

175

Pokrzywnica *

Prunella modularis

Turdidae

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Rudzik *
Słowik szary *
Podróżniczek *
Kopciuszek *
Pleszka *
Pokląskwa *
Białorzytka *
Drozd ciemny
Kos *
Kwiczoł *
Śpiewak *
Droździk *
Paszkot *

Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
P. phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Zoothera sibirica
Turdus merula
T. pilaris
T. philomelos
T. iliacus
T. viscivorus

Sylviidae

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Świerszczak *
Strumieniówka *
Brzęczka *
Wodniczka *
Rokitniczka *
Zaroślówka
Łozówka *
Trzcinniczek *
Trzciniak *
Zaganiacz *
Jarzębatka *
Piegża *
Cierniówka *
Gajówka *
Kapturka *
Wójcik (*)
Świstunka północna
Świstunka górska
Świstunka *
Pierwiosnek *
Piecuszek *
Mysikrólik *
Zniczek *

Locustella naevial
L. fluviatilis
L. luscinioides
Acrocephalus paludicola
A. schoenobaenus
A. dumetorum
A. palustris
A. scripaceus
A. arundinaceus
Hippolais icterina
Sylvia nisoria
S. curruca
S. communis
S. borin
S. atricapilla
Phylloscopus trochiloides
P. borealis
P. bonelli
P. sibilatrix
P. collybita
P. trochilus
Regulus regulus
R. ignicapillus

Muscicapidae

212
213
214
215

Muchołówka szara *
Muchołówka mała *
Muchołówka białoszyja *
Muchołówka żałobna *

Muscicapa striata
Ficedula parva
F. albicollis
F. hypoleuca

Timaliidae

216

Wąsatka *

Panurus biarmicus

Aegithalidae

217

Raniuszek *

Aegithalos caudatus

Paridae

218
219
220
221
222
223

Szarytka *
Czarnogłówka *
Czubatka *
Sosnówka *
Modraszka *
Bogatka *

Parus palustris
P. montanus
P. cristatus
P. ater
P. caeruleus
P. major

Sittidae

224

Kowalik *

Sitta europea

Certhidae

225
226

Pełzacz leśny *
Pełzacz ogrodowy *

Certhia familiaris
C. brachydactyla

Remizidae

227

Remiz *

Remiz pendulinus

Oriolidae

228

Wilga *

Oriolus oriolus

Laniidae

229
230
231

Gąsiorek *
Srokosz *
Rudogłówka

Lanius collurio
L. excubitor
L. senator

Corvidae

232
233
234
235
236
237
238

Sójka *
Sroka *
Orzechówka *
Kawka *
Gawron *
Wrona *
Kruk *

Garrulus glandarius
Pica pica
Nucifraga caryocatactes
Corvus monedula
C. frugilegus
C. corone
C. corax

Sturnidae

239

Szpak

Sturnus vulgaris

Passeridae

240
241

Wróbel *
Mazurek *

Passer domesticus
P. montanus

Fringillidae

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

Zięba *
Jer
Kulczyk *
Dzwoniec *
Szczygieł *
Czyż *
Makolągwa *
Rzepołuch
Czeczotka
Czeczotka tundrowa
Krzyżodziób świerkowy *
Dziwonia *
Łuskowiec
Gil *
Grubodziób *

Fringila coelebs
F. montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
C. carduelis
C. spinus
C. cannabina
C. flavirostris
C. flammea
C. hornemanni
Loxia curvirostra
Carpodacus erythrinus
Pinicola enucleator
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes

Emberizidae

257
258
259
260
261
262
263
264

Poświerka
Śnieguła
Trznadel *
Ortolan *
Trznadelek
Potrzos *
Trznadel białogłowy **
Potrzeszcz

Calcarius lapponicus
Plektrophenax nivalis
Emberiza citrinella
E. hortulana
E. pusilla
E. schoeniculus
E. leucocephalos
Miliaria calandra