KARTA TURYSTY


·        Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać swoją ojczyznę.

·        Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu – i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.

·        Turysta Twój przyjaciel – służ mu radą i pomocą.

·        Zwiedź to, o czym czytałeś – przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.

·        Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj.

·        Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.

·        Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw – uważaj.

·        Alkohol wrogiem turystyki – unikaj go na wycieczce.

·        Zachowaj ostrożność – Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.

·        Turysta wszędzie gościem – pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.

·        Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.

·        Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się.