X Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, obradujący na swej II części w dniu 14 listopada 1981 r. w Warszawie, kierując się głębokim przeświadczeniem, że najznamienitszym spośród członków zwyczajnych Towarzystwa jest Karol Wojtyła, Jego Świątobliwość Jan Paweł II, na podstawie §§ 12 i 18 Statutu PTTK nadaje Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Karol Wojtyła, urodzony 18 maja 1920 roku w Wadowicach, działalność turystyczną rozpoczął w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim, by następnie, po połączeniu Towarzystw, w roku 1951 zostać członkiem Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie. Był czynnym w dziedzinie turystyki górskiej, narciarskiej, kolarskiej i kajakowej na terenie Beskidów, Sudetów, a przede wszystkim Tatr, na szlaku jury Krakowskiej, Śląska i Podhala, na wodach środkowej Polski, Pomorza Wschodniego i Zachodniego, Warmii i Mazur.

Prowadził wycieczki młodzieży szkolnej i akademickiej, popierał młodzieżowy ruch obozowy i turystyczny, swoim przykładem jako arcybiskup metropolita krakowski, oddziaływał na młodych księży, a jako profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – na środowisko akademickie nie tylko swojej uczelni, dbając usilnie o to, aby wędrówka była głębokim przeżyciem, poznaniem zakątka ojczystego kraju, jego historii, tradycji i kultury.

Jako pierwszy Papież Polak pamiętnymi słowami na placu Zwycięstwa w Warszawie i na Krakowskich Błoniach, w Gnieźnie, Częstochowie i Oświęcimiu, pomógł swemu narodowi przywrócić wartość jego prawom i ideom. Działalnością swą na Stolicy Apostolskiej wspiera nasz kraj w trudnym okresie jego dziejów.


X Krajowy Zjazd
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego