RODZAJ DOKUMENTU

PDF

Word

RAR

Statut PTTK

PDF
MS Word
RAR/ZIP

Statut Oddziału Wolskiego PTTK

PDF
MS Word
RAR/ZIP

Regulamin Zarządu Oddziału Wolskiego PTTK
Karta Turysty

PDF
MS Word
RAR/ZIP

Karta Praw i Obowiązków Członka PTTK

PDF
MS Word
RAR/ZIP

Zniżki organizacyjne PTTK

PDF
MS Word
RAR/ZIP

Regulamin Karty Rabatowej PTTK

PDF
MS Word
RAR/ZIP

Regulamin wzorcowy Koła PTTK – Klubu PTTK
Regulamin wzorcowy Komisji Rewizyjnej Koła (Klubu)
Regulamin Koła PTTK nr 24 „Młodzi Silni Weseli”

PDF
MS Word
RAR/ZIP

Regulamin Komisji Rewizyjnej Koła PTTK nr 24 „MSW”

PDF
MS Word
RAR/ZIP

Regulamin Schroniska PTTK

PDF
MS Word
RAR/ZIP

Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK

PDF
MS Word
RAR/ZIP

Regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

PDF
MS Word
RAR/ZIP